Hoppa till sidans innehåll

Historik


Klubben bildades vid en träff den 18 maj 1993, där gruppen som träffades beslutade att tillsätta en interimsstyrelse för att skicka in en ansökan om klubbmedlemskap i DSF (Svenska Danssportförbundet).

Följande interimsstyrelse valdes:
Sören Libell ordf., Peter Saari vice ordf., Cariola Hansson sekr., Torbjörn Sollander kassör samt övriga ledamöter Carola Nordström, Partik Grönlund (ej närv.) och Ann-Sofie Berglund (ej närv).  Som suppleanter valdes: Camilla Eurenius, Peter Andersson och Annika Andersson (ej närv.) Medlemsavgiften bestämdes till 100:-/ person/ år.

Klubbnamn som diskuterades var Dansklubben Härnö Sväng Gäng eller Dansklubben Sväng Gänget Härnösand. Nästa träff beslutades till den 1 juni 1993 på Parkaden och då skulle namnfrågan fortsättningsvis diskuteras.

Vid mötet den 1 juni 1993 där deltagarna var Torbjörn Sollander, Annika Andersson, Cariola Hansson, Carola Nordström, Peter Saari och Sören Libell, beslutades att klubben skulle heta Danssportklubben Spirorna, Härnösand. Klubblogon som antogs är ursprungligen ritad av Cariola Hansson. Mötet beslutade även att utforma stadgar enligt RF:s normalstadgar samt förslag som rekommenderats av DSF. Mötet beslutade också att utforma en verksamhetsplan och att utlysa årsmöte. Det första protokollförda mötet med interimsstyrelsen är skrivet den  24 september 1993 där det beslutades att till firmatecknare utse Sören Libell och Torbjörn Sollander (tidigare hade endast anteckningar förts vid möten).

Vid detta möte registrerades 43 st medlemmar. Det beslutades även om klubbens första dansuppvisning på Parkaden den 16 oktober 1993. Som uppvisningsansvariga hade tidigare utsetts Peter Saari, Katarina Salomonsson och Britt-Marie Tüksammel. Övrigt som beslutades var tränings- och kursdagar för både barn och vuxna. Patrik Grönlund hade markerat intresse för att vara träningsgruppledare för barnen. Mötesprotokollet skrevs av Inger Libell. Det första årsmötet avhölls den 18 oktober 1993 på Brännaborg, där stadgar, verksamhetsplan m.m. antogs. Nästa årsmöte avhölls den 28 februari 1994 på Brännaborg.

Klubbens verksamhet har från början bestått av kursverksamhet och uppvisningar, klubben hade 1994, 127 registrerade medlemmar och 22 licensierade dansare. De tävlingar där klubben deltog 1994 var Fagerbuggen, Altirasnurren, Paradisbuggen, Nipbuggen, Umebuggen, Ådalsbuggen och Julbuggen i Luleå.

Det första klubbmästerskapet anordnades på Parkaden den 20 november 1994. Klubbmästare blev Kaj Brundin / Susanne Lindgren BuggVuxna - Mikael Bentsen / Camilla Andersson / Camilla Eurenius DubbelbuggVuxna - Anneli Libell / Anna Berglund BuggBarnUngdom. Den mixade tävlingen vanns av Peter Saari / Susanne Lindgren.

Under 1994 genomgick 11 klubbmedlemmar DSF-kurser som ledare och kursledare. I slutet av 1994 lämnade 8 medlemmar klubben för att senare starta Föreningen Dansglädje.

Den 19 februari 1995 anordnade klubben Västernorrlands första DM i BRR-danser på Parkaden i Härnösand och samtidigt genomfördes Spirbuggen som sedan återkommit nästan varje år till 2008. Klubben har genom åren deltagit i och anordnat ett flertal aktiviteter som Skeppsfestivalen och Skeppsbuggen 1997 och 1998, ungdomsdansen Fredans på Parkaden 1997 tillsammans med Dansglädje samt även
EM i Rullstolsdans med Drottning Silvia som beskyddare, på Parkaden 1997.

Medlems- och kursavslutningsdanser, skidresor, grupputbildningar, samt många övriga sociala arrangemang har genom åren genomförts i klubbens regi. Många ledare har genomgått utbildningar i klubbens regi och sedan flyttat vidare vilket även gynnat andra klubbar.

Klubbens grundare, Sören Libell blev hedermedlem år 2003 i samband med klubbens 10-års jubileum. Det betyder att han har ständigt medlemskap i DSK Spirorna till uppsägning sker på eget initiativ. Sören avled i sitt hem den 2 januari 2015. Han lämnar ett stort tomrum efter sig i Spirorna.

 

 

 

 

Spirornas standar
Eva Lundkvist får en blomma som tack för
att hon målat klubbens fina standar
1996

   

 

Svenska flaggans dag
Klubben går med i tåget på Svenska
Flaggans
Dags 1997

 

 

Vinnare 1997
Vinnare 1997 

 

 

EM rullstolsdans med Drottning Silvia

Drottning Silvia hälsar på Inger Libell
vid EM i Rullstolsdans 1997

 

 

Hedersmedlem
Hedersmedlem Sören Libell

Grillkväll på Smitingen        Grillkiosk vid Skeppsfestivalen
Grillkväll på Smitingen - Claes Larsson övervakar grillelden - 1997

Spirornas grillkiosk på Skeppsfestivalen - 1997

 

 

Uppdaterad: 16 JAN 2017 20:59 Skribent: Inger Libell

Postadress:
Danssportklubben Spirorna Härnösand - Danssport
Lundell, Helgumsbro 346
87193 Härnösand

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelsen@spirorna.s...

Se all info